Ankara Avukat İletişim Faaliyetleri

ankara adliyesi balgat

Ankara Avukat İletişim Faaliyetleri

Ankara Barosu, avukat adedi itibariyle Baro levhasında avukat sicil numarası 14.000 rakamını geçmiştir. Fakat baroya kayıtlı avukatların bir bölümü aktif olarak avukatlık yapmamaktadır. Bu nedenle Ankara avukat sayı olarak 10.000 seviyesinde olduğunu söylemek olasıdır. Ankara Barosu 10.000 aktif avukat üyesiyle en büyük hukuk teşkilatı şeklinde de kabul edilmektedir. Ankara gibi büyük bir kentin gereksinimlerine yanıt verecek ölçüde bir kurumsallaşmayı sağlamak içersinde Ankara Barosu’nun yeteri kadar parasal kaynağı bulunmaktadır. Ankara Barosu içeriğinde Bayan Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Avukat Hakları Merkezi, CMK Program Servisi, Hukuki  Servisi gibi servisler ve merkezler gereksinimi olanlara adli takviye vermektedir.
Ankara’da 2 büyük adliye bulunmaktadır. Bunlar, Ankara Adliyesi, Sincan Batı Adliyesi’dir. Bu adliyeler dışında uzak ilçelerde mesela Polatlı, Akyurt, Beypazarı, Kahramankazan ve Çubuk gibi ilçelerde de ufak adliyeler mevcuttur.

Ankara Barosu Avukat Merkez ve Servisleri

Ankara Barosu Bayan Hakları Merkezi ve Avukatlık Ankara çarpık şehir yaşamının her bölgede oluşturduğu tahribatlar hasebiyle şahıs haklarının sıklıkla ihlal edildiği kenttir. Hele bayan hakları ile ilgili en fazla ihlalin yapıldığı şehrin İstanbul olduğunu söylemek olasıdır
Velayet ve boşanma davaları hasebiyle kadınların mağduriyetten öte katledildiği, bayana dönük şiddetin önlenemediği İstanbul’da kadınların adli takviye gereksinimi epey yüksektir. Ankara Barosu Bayan Hakları Merkezi, bayana dönük şiddet mağduru bayanlara birçok avukat yardımını gerçekleştirmektedir

Kadınların boşanma, velayet, boşanmada mal paylaşımı gibi meselelerini çözüme ulaştırmak ankara avukat görevlendirmekte, avukatlar kadınların mağdur olmaması içersinde ihtiyaç duyulan çabayı göstermiştir.
Ankara Barosu Bayan Hakları Merkezi avukatları, kamuoyunda tartışılan muhtelif ehemmiyetli davaları izlemekte, gerektiğinde davaya müdahil çoğu mağdurların haklarını savunmakta ve dava sürecini raporlamaktadır.
Ankara Barosu Bayan Hakları Merkezi’ne başvurmak içersinde bir avukatın adli yardımına gereksinim duymak yeterli olacaktır. Yukarıda sunduğumuz Ankara Barosu internet sayfası linkine tıklayarak merkezin telefonlarına ulaşılabilir.

Çocuk Hakları Merkezi ve Avukatları

Hukuken 18 yaşından ufak herkes çocuk olarak kabul edilmektedir. Çocuk hakları Ankara gibi bir metropolde muhtelif biçimlerde ihlal edilmektedir. Bazı çocuklar ağır koşullarda çalıştırılmakta hem de dilendirilmektedir. 
İstanbul, çocukların aile içi şiddete, cinsel taciz ve saldırılara maruz kaldığı çoğu vakıanın yaşandığı bir yerdir. 

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları, çocuklara dönük hak ihlallerini izlemekteehemmiyetli davalara müdahil olmakta, davaları raporlayarak neticelerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. 
Özellikle merkezin hem vatandaşlara hatta avukatlara dönük eğitim çalışmaları farkındalık yaratmak yönünden epey büyük ehemmiyettaşımaktadır.

Ankara Barosu CMK Servisi ve Ceza Avukatları

CMK Program Servisi, Ankara Barosu’nun en verimli servisidir. Servis bünyesindeki birden fazla avukat ile ceza tahkîkat ve kovuşturmalarında avukat tutma kuvveti olmayanlara fiyatsız avukat yardımı karşılamaktadır.
İstanbul avukat adedinin yüksek bulunduğu bir şehir olsa da insanların bazı durumlarda kalifiye avukat tutmak içersinde kuvveti bulunmayabilir.Bu durumlarda Ankara Barosu’na müracaat dilmesini durumunda CMK Program Servisi’nden avukat görevlendirilmektedir.Bu servis ceza tahkîkat ve kovuşturmalarını takip eden avukatlardan oluştuğu içersinde bu servis de misyon alanların ceza avukatı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat, Türkiye’de Ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık kısmı yoktur.Ankara Barosu CMK Program Servisi’ne avukat tutmak isteyen bireyin kendi özellikle başvurabileceği gibi 1. 
derecede bir yakını da servise müracaat ederek avukat talebinde bulunabilir. Kişi gözaltındaysa kendini gözaltına alan birim vasıtasıyla CMK servisinden avukat talebinde bulunabilir. 
Kişi tutuklu ise tutuklu yer aldığı cezaevinde ya da mahkeme aracılığı ile Ankara Barosu CMK Program Servisi’nden avukat talebinde bulunabilir.

Adli Hukuk Servisi ve Avukatlık

Ankara Barosu Hukuki Takviye Servisi, insanların kalifiye hukuk uyuşmazlıklarından kaynaklanan haklarını avukat görevlendirerek müdafaa etmek içersinde heyetmiş bir servistir. Servis parasal olanakları kafi olmayan ve bu vaziyeti ispatlayan herkese avukat yardımında yer almaktadır. Avukat, birçok kalifiye hukuk teması konusunda olarak takviye talebinde tespit edilen şahsa adli takviye gerçekleştirmektedir.
Adli Takviye Servisi’nden istifade etmek içersinde bazı belgeler ibraz etmek lazım olur. Bu belgeler kişininim kalifiye hukuka değin iş ya da davasını takip edecek avukatı tutmak içersinde kafi parasal imkanlara sahip olmadığını kanıtlamalıdır.

Ankara Avukat Hakları Merkezi
İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, tümüyle avukat üyelerin mesleksel faaliyetleri esnasında hayat sürdürdükleri meseleleri çözüme ulaştırmak, avukatlara mesleksel faaliyetleri esnasında uygulanan saldırılara engel olmak, avukat görevlendirerek meslektaşların müdafaa etmek emeliyle heyetmiş bir merkezdir.
Bu merkezde  avukatların da ceza avukatı olduğunu söylemek olasıdır. Merkezin muhatap bulunduğu çoğu prosedür ceza hukuku konusunda olmasından merkezde misyon yapmış avukatlara ceza avukatı demek hatalı olmayacaktır.

Ankara’da Adliyeler ve Avukatlık

Ankara’da doğrultu büyük adliye yer almaktadır. Bu adliyeler bulundukları bölgenin asal adliyesi çoğu ağır ceza mahkemeleri ve başka çoğu ihtisas mahkemeleri yer almaktadır.
Ankara Adliyesi ve Avukatlık Ankara Adliyesi, Çankaya kazasında yer almaktadırBatı adliyesi, Sincan kazası hudutları içinde çoğu kazanın de asal adliyesidir.Ankara Adliyesi bu arada bir ağır ceza mahkemesi etrafına sahiptir. Bu nedenle ceza avukatı olarak etkinlik gösteren avukatların en fazla çalıştığı adliyelerden bir tanesidir.

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |