Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma davası çeşitli gerekçeler ile evliliğin sonlandırılması amacı ile açılır. Boşanma davası türlerinden biri anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma ile kastedilen, çocuğun velayetinin kimde olacağından maddi konulara kadar her şeyin taraflar arasında kararlaştırıldıktan sonra mahkemeye sunulmasıdır. Bu durumda çiftler hakim onayı ile boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma durumlarında boşanma avukatı mahkeme kararından sonraki hukuki süreç için yardımcı olabilir. Bu tür dışındaki boşanmalarda ise boşanma avukatı gereklidir. Şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davalarında taraflar aralarındaki şiddetli geçimsizlik durumunu ispat etmek durumundadırlar.

Özel boşanma sebepleri de boşanma davasının nedeni olabilir. Bu tür davanın nedenleri arasında eşin altı aydan fazla süre terk etmesi, cana kast, fena muamele, akıl hastalığı, zina, haysiyetsiz yaşam ve suç işlemek yer almaktadır. Kişi iddiasını ispat etmekle yükümlü olduğu için boşanma avukatının delil ve tanıklarla bu durumları mahkemeye sunması beklenir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları aile mahkemesinde, eşlerin son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerin mahkemesinde, eşlerden birinin ikametgahında açılabilir. Yabancı uyruklu birey ile evli olanlar Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmalıdırlar.

Boşanma davası için boşanma dilekçesi ile isteğini ve gerekçelerini bildirmek gereklidir. boşanma avukatı davayı sonuçlandırmanın yanı sıra nafaka, tazminat, velayet gibi konularda da hizmet verir.

Ankara’da Boşanma Avukatı

boşanma avukatı, boşanma için hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesinin yanı sıra, mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka ve tazminat talepleri gibi boşanma işleminin hukuki sonuçları konusunda da müvekkilinin haklarını korur. İlk-Ay Hukuk Bürosu, aile hukuku ve boşanma konusunda deneyimli avukatları ile hizmet vermektedir. Boşanma hukuku, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı durumlarda eşlerin ayrılması ve ayrıldıktan sonraki süreci kapsar.

Anlaşmalı boşanan eşlerin evliliklerinin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Eşlerden biri yaşadıkları ortak konutu terk etmiş ve altı ay süre ile dönmemiş ise terk edilen eş tarafından terk sebebiyle boşanma davası açılabilir. Ayrıca boşanmanın nedeni olan olaylar yüzünden haklarının saldırıya uğradığını düşünen eş, kusurlu tarafa maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Boşanma Avukatı Ne İşe Yarar

Boşanma Avukatı Ne İşe Yarar

Boşanma süreci, evliliklerin bitmeden evvel son durağı olarak karşımıza çıkarken; çiftlerin boşanma niyetinin ne kadar sahi olduğunu ortaya koyar. Bazı durumlarda boşanma tasavvurunda bulunan çiftler, işin ciddi noktasını gördüğünde pişmanlık duygusuyla hareket ettiğini duyarız; ama bu durumun tam tersinin de olduğunu, yani %100 bilinç ile boşanmak isteyen kişilerin varlığını da biliyoruz. Olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla boşanma sürecini dikkatli bir biçimde inceleyebilmek için boşanma avukatı hakkında malumat sahibi olmak gerekir. Bu bahiste edinilecek bilgi, boşanma işlemini kolaylaştıran; onu daha basit düzeye indiren pratiklik ile dolu olur. Hal böyle olunca da boşanma süreci her iki taraf adına olduğundan daha kolay, daha uygun bir yapıya bürünür.

Nasıl Başlarım?

Boşanma sürecinde atılacak olan ilk adım, gerekli işlemlerin başlayabilmesi için yazılı dilekçenin sunulması şeklinde ifade edilir. Topluk gerçeklerini önümüze getirirsek her kişinin dilekçe yazacak durumda olmadığını görür; buna göre yapılması gerekenleri biliriz. Bu noktada arzuhalciler eşliğinde dilekçe yazdırabilir; hatta en iyisini yaparak bir boşanma avukatı ile iletişimde kalabilirsiniz. Boşanma avukatının belirleyeceği cümleler ile yazılacak olan dilekçe, tasavvur ettiğiniz sonuca ulaşabilmek için size lazım olan itici gücü sağlar; elbette kayda geçen cümlelerin ana fikri, sizden gelen istekler ışığında meydana gelir. Tabi bir takım yönlendirme ile direktifler, konu uzmanı avukat tarafından dile getirilmelidir ki ancak bu şekilde arzulanan kalitedeki hayat standartlarına kavuşulur.

Nasıl Bitiririm?

Boşanma sürecinin başlamasından sonra karşımıza üç farklı dava çeşidi çıkabilir:

 1. Antlaşmalı
 2. Çekişmeli
 3. İtirazlı

Her dava çeşidinin kendisine göre ayrı strateji mekanizması bulunur. Bu yüzden konu hakkında uzman olan boşanma avukatı ile beraber ilerlemek, oldukça akılcı bir hareket olup kişiye yarar getirir. Boşanma avukatının belirlediği strateji ile gelişen dava, tarafların dinlenmesi; ardından ortak karar verilmesi ile sonuca bağlanır. Sonuç, antlaşmalı davalarda çok kısa süre içerisinde ortaya çıkarken; diğer iki dava türü için daha uzun olabilir. Uzunluğunun genel bir tarifi olmaz; ama davanın çetrefilli yapısına göre orta veya üst vadede değişir.

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Eşlerin boşanma sürecine girmeleri ile birçok soru işaretleri de belirmeye başlamaktadır. Birçok insan boşanma konularında bir avukata ihtiyaç duyulmayacağı yönde bir bilgi ile hareket ederek hiç bilmediği hukuk dalında araştırmalar yapmaktadır. Boşanma davaları için boşanma avukatı tutulması her zaman sizlere büyük avantaj sağlayacaktır. İnsanların boşanma sebepleri farklı olduğu gibi boşanma türleri de farklıdır. Bu farklılık nedeni ile davalar ve bu davaların süreçleri de birbirinden farklı olmaktadır. Bu sebeple de dilekçelerin hazırlanması, delillerin ve tanıkların belirlenmesi, anlaşmalı ise sözleşmenin hazırlanması ve varsa çocuklar ile alakalı velayet konularının belirlenmesi gibi birçok konuda avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Birçok insan avukat ile dava açmak yerine kendince kolay bir dava olacağını düşünerek dilekçesi ile başvurmaktadır. Ancak evraklarda ve usul yönünde yapılacak yanlışlar ile davalar sonuçsuz kalabilmektedir. Bu durun anlaşmalı boşanma davalarında da geçerlidir. İki tarafında anlaşması sağlanmış olsa bile detaylı bir boşanma sözleşmesi hazırlanmalıdır. Burada mal rejimi ve çocukların velayeti gibi birçok farklı konu dikkatle sözleşmede yer almalıdır. Bu konularda yapılacak hatalar ileride ciddi sorunlara dönüşebilir. Bu sebeple de boşanmalarda avukatlardan yardım alınması oldukça detaylı olan davalar ve hukuk prosedürleri için sizlere avantaj sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanmaların yanında çekişmeli boşanma davalarında da tamamen haklı olduğunu düşünen taraf avukat yardımı almak istemeyebilir. Bu durumda da mahkemelerin ve davaların usulleri bilinmediği için ve yasalar konusunda detaylı bilgi olmadığı için sorunlar yaşanabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında veya aldatma nedeni ile boşanma davalarında mutlaka avukat yardımı alınmalıdır. Bu davalar sadece eşlerin boşanmasını değil, mal rejimini, tazminat ve velayet gibi birçok farklı alanı da içermektedir. Bu sebeple çekişmeli boşanma avukatı ile davaların önceden deliller ve tanıkların belirlenmesi ve dava sürecinin tayin edilmesi ile açılmalıdır. Avukatlar tüm yasalar ve mahkemelerin usullerini iyi bildikleri için atılacak adımları önceden hesaplayabilmektedirler. Bu sebeple mahkemeye sunulacak haklılığı ispat edici deliller ve tanıkları çok daha uygun şekilde belirleyebilmektedirler. Bu sebepler nedeni ile boşanmalarda avukatlardan yardım alınması davanın daha kısa sürede tamamlanması ve davacının lehine bir sonuç alınmasını kolaylaştırmaktadır.

Araç Değer Kaybı

Araç Değer Kaybı

Herhangi bir kaza sonucunda onarım yaptırılan araçların piyasa değerlerindeki düşüşe araç değer kaybı adı verilmektedir. Burada, Araç Değer Kaybı vakasının ortaya çıkmasındaki anahtar husus, kaza sonrasında araçta yapılacak herhangi bir onarımı kapsar. Dolayısıyla onarım işlemi düzgün bir şekilde veya küçük çaptı da olsa yapılmış olması durumda araçların ikinci el piyasa koşullarında belli bir maddi değer kaybı meydana gelir. Bir kaza sonrasında araçta kaza sebebiyle tümüyle veya belli bir bölge çapında boyama yaptırılması durumda Araç Değer Kaybı oluşmaz. Ancak aracın herhangi bir bölgesindeki parça değişikliği dahi olsa bu husus değer kaybı ile sonuçlanır. Böyle sonuçlanan bir durumda araç sahibi artık aracın kaza önceki değerini sunamaz. Piyasa koşullarında da bu değerin karşılığını bulamaz. Daha önce yaptırdığınız kasko kapsıma da değer kaybını karşılamaz. Sigorta şirketleri, sadece daha önce kasko kapsamına giren araçların onarım maliyetini düşer ve araçta meydana gelen Araç Değer Kaybı için bazı istisnai durumlar hariç bu şirketin herhangi bir yükümlülük alanına girmez.

Kasko ve Araç Değer Kaybı İlişkisi

Araç kazaları genellikle birden fazla aracın hasar gördüğü vakalarla sonuçlanır ve araç değer kaybı diğer şahıslar için de geçerlidir. Yani, meydana gelen kazada kusurlu olanların da araçlarında değer kaybı oluşabilir. Trafik sigortasının araç değer kaybını karşılayacağı şahıs, özellikle kazada kusuru bulunmayan ya da kusuru daha az olan şahıs olmaktadır. Zira sigorta şirketleri sadece tek bir şahsın araç değer kaybını karşılamaktadır.

Kasko ve kasko mevzuatı, genel itibariyle kaza sonrası araç onarımıyla meydana gelen Araç Değer Kaybı ilişkisinden tamamen sıyrılır ve şahıs, kasko sigortasını herhangi bir yükümlülük altına sokamaz. Fakat belli başlı sigorta şirketleri, kasko sigortasında araç değer kaybını da kapsam içerisinde almakta ve bu konuda şahıslara güvence vermektedir.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen hasarların tamirinden sonra araçta değer kaybı yaşanır. Bu değer kayıpları sonrasında onarım görmüş araçların piyasa koşullarında, önceki değerinden daha düşük bir düzeydeki fiyata göre sunulmak durumda kalınır. Trafik kazaları, araç sahibi herkesin karşılaşabileceği bir vaka olmasından dolayı, çoğu kişi daha önceden kasko yaptırıp onarım masraflarından kaçınırlar. Kasko firmaları, kapsam dâhilinde olan tüm onarım maliyetleri karşılarlar. Ancak, araç değer kaybı davası konusunda dikkat edilecek husus, araçlar sigortalı olsa bile meydana gelen değer kaybının bu kapsamda yer almıyor oluşu. Sigorta şirketleri bu durumdan tamamen soyutlanır. Bu durumda, kaza sonucunda araçta meydana gelen değer kaybını karşılamak için geriye sadece ikincil şahıslara araç değer kaybı davası açma seçeneği kalıyor. Yalnız tarafların aralarında bir müzakere sonucunda anlaşmaları, ortadaki değer kaybı davasını düşürmektedir.

Araç Değer Kaybının Hesaplanması

Araç değer kaybının hesaplanmasının ilk aşamasında belli unsurların tespiti yapılır. Bunlar, aracın kaza öncesi piyasa değer, yıpranma oranı, üretim yılı, araç kilometresi ve daha önce meydana gelmiş hasar ve tamirat, parça değişikliğinin kaydı şeklindedir. Bunun için ilgili mahkemeler bilirkişi incelemesi talep eder bu doğrultuda değer kaybı tespiti yapılır. Burada dikkat edilecek nokta, şahsın değer tespiti ve daha sonrasında dava açabilmesi için kazada kusursuz olması ve sorumluluğun karşı tarafta olmasıdır. Tabi araçta onarılan parçalar daha önce %100 sağlam ve orijinal parçalardan oluşmalıdır. Araçtaki çoğu parçada değer kaybı kapsamına girse de cam, stop lambaları, tampon, silecek, jant gibi değişim gerektiren parçalar bu kapsama girmez. Bu tespiti takriben araç değer kaybı davası açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası

Bu davayı açabileceğimiz tek kişi, kazaya sebebiyet veren şahıslardır ve araç değer kaybı davası hukuki dayanağı, Borçlar Kanunu 122. Maddesi gereğine göre düzenlenir. Aralarında bir uzlaşma gerçekleşmemesi durumunda, dava açılacak olan şahıs herhangi bir kusuru olmadığını delil dâhilinde ispatlamak durumdadır. Aksi takdirde kaybı ödemekle zorunda kalır. araç değer kaybı davası sürecinde karşı tarafa tespit edilen değer kaybının karşılanması talep edilebileceği gibi, onarım masrafı da talep edilebilir.

Araç değer kaybı davası için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Tespit tutanağı
 • Ekspertsiz raporu
 • Servis raporu
 • Servis faturası
 • Sigorta poliçesi
 • Araçtaki hasarın yer aldığı fotoğraflar
 • Varsa, tanık listesi

Bu tür davada araç değer kaybı zamanaşımı toplamda 2 yıldır. Bu sürenin takribi kaza tarihi olarak belirlenir. Süreyi aşan olaylar veya davalar zaman aşımına uğrayarak yasal sürecin dışında kalır.

Ara Bulucu ile Rahatlığa Erin

Ara Bulucu ile Rahatlığa Erin

Ara buluculuk, hukuk içerisinde sıklıkla kullanılmasıyla beraber; hayatın her noktasında bizleri karşılar, yaptığımız işlerin daha kaliteli olmasına hizmet verir. Ara bulma olayı, iki tarafı alakadar ederken; yaşanacak sürecin değerlendirmesi, yine bu iki taraf tarafından ele alınır. Süreç, ara bulucu kişiler aracılığıyla artı veya eksi yöne yoğrularak sonuca gider.

Çalışma Prensibi

Hukuk içerisinde sıkça başvurulan yöntemlerden birisi olan ara bulma yöntemi, taraflarca tayin edilmiş avukatlar eşliğinde gerçekleşir. Ara bulma dendiği zaman basit, frapan hallerin terk edilmesi; ciddiyet içerisinde konuya yaklaşılması gerekir. Tarih boyunca ara bulucu fertlerin dahil olduğu olaylara bakarsak birbirinden kıymetli sonuçların meydana geldiğini görebiliriz; ama her sonuç, arzu edilen yönde olmaz. Bundan dolayı ara bulma işlemini gerçekleştirecek kişinin uyanık, hak bilen, güvenilir özelikte bulunması çok büyük önem taşır.

İlerleyiş İlkeleri

Ara bulma durumu, tarafların kendilerini temsil etme gereğince seçtikleri kişiler tarafınca yapılır. Ara bulma işleminin gerçekleşmesi için illa ki bir dava süreci başlanmasına gerek olmaz; bunun yerine dava süreci yaşanmadan ara bulucu ile anlaşma yoluna gidilebilir. Bu arada ek parantez halinde belirtilmelidir ki olası her dava için ara bulma durumunu kullanabilmek mümkün olmasa da birçoğu için bu çalışma yapılabilir.

Taraflarca seçilen kişiler, kendileri adına doğru olan teklifi sunar ve beklemeye geçer. Sunulan teklife 30 gün içerisinde cevap verilmezse, sunulan teklif otomatikman reddedilmiş olur; ardından yaşanan süreç devam eder. Ara bulma işleminde olumlu veya olumsuz durumun oluşma ihtimali, herhangi bir yüzde ile dile getirilmez; durum, davadan davaya değişebilir. Ara bulma hususunda ihtisas sahibi olan kişiler, doğru hamleleri yapabilirken; arzu ettiğiniz sonucu, başınızı ağrıtmadan size kazandırabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma hukuku içerisinde anlaşmaya dayanan durum, boşanma sürecinin en kolay biçimde gerçekleştiği durum olarak tarif edilir. Taraflar, sıkıntıdan uzak biçimde boşanabilmek için karşılıklı uzlaşı ile mahkemeye başvurur ve gerekli işlemlerin başlamasına olanak sağlar. Bu noktada ivedilikle başlayan boşanma davası hakkında söylenecek ilk şey, anlaşma durumu sayesinde hızlı bir biçimde son bulabileceği olup böylece her iki taraf dilediği hayatı yaşama alanında büyük avantaj yakalar.

Çeşitleri!

Boşanma çeşitleri, bilindiği gibi farklı şekillerde olabilir; ama mevcut şekiller içesinde görülen anlaşmalı boşanma davası, en hızlı sonuca giden olarak kabul edilir.

 • Mal paylaşımı
 • Çocuk velayeti
 • Gelece tasarrufu
 • Soyadı taşınması

Gibi ayrı başlıklar altında okunan durumlar, anlaşmalı boşanma davası içerisinde karşılıklı uzlaşıya dayanan meseleler olarak değerlendirilir. Mevcut durumu çözüme kavuşturmak için alanında uzman bir avukat ile hareket etmek, davanın ilk anından itibaren tarafın elini güçlendirirken; hiç bilmediği haklarından yararlanmasını sağlar. Ayrıca belirtilmesi gereken bir unsur da anlaşmalı boşanmanın her zaman adil şekilde olmayacağı olup, bu konuda uzman bir avukatla çalışmanın her iki tarafın da birbirine olan hak riayetini yaklaştıracağı şekilde ifade edilebilir.

Sonrası?

Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşebilmesi için verilen dilekçe, yaşanacak süreci başlatır. Davanın genellikle ilk celse ile sonuçlanacağını düşünürsek sonrasında yapılabilecek adımlamaları da dikkatlice takip etmeliyiz. Tabi bahsedilen adımlama, dava sürecinde değişmiş olan çocuk vekaleti üzerine dile getirilir. Anlaşmalı boşanma sonucunda vekaleti A kişisinde kalan çocuk, B kişisinin açacağı dava ile yer değiştirebilir; yani söylenmek istenen şey, anlaşmalı boşanma dahi olsa verilen kararın sonsuza kadar geçerli olmayacağıdır.

Boşanma sürecini en rahat şekilde atlatabilmek için uzman avukat ile çalışmanın çok işe yarayacağını unutmayın ve ona göre doğru kararı verin!

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Evli çiftlerin anlaşamadıkları ve evliklerinin yürütmekten vazgeçmeleri durumunda boşanma yoluna gitmektedirler. Eşlerin beraberce boşanma konusundaki isteklerini dile getirmesi ve boşanma konusunda anlaşmaları, anlaşma boşanma davası açılması için yeterli olmamaktadır. Anlaşmalı boşanma konusunda yasaların belirlediği anlaşma boşanma konusundaki tüm şartların yerine getirilmiş olması gerekecektir. İki tarafından evliliği devam ettirmemek istemeleri boşanma konusunda atılmış bir adım olsa bile yasal olarak belirtilen anlaşmalı boşanma davasının açılması konusunda yetersiz kalacaktır. Yasal olarak sorunsuz bir şekilde anlaşmalı boşanma davasının açılması için boşanma konusundaki tüm detaylar hususunda anlaşma sağlanması gerekmektedir. Ayrıca bu anlaşmanın bir sözleşme ile yasal hale getirilmesi de gerekmektedir.

Eşlerin birleri ile şiddetli geçimsizlik sonucunda boşanmak istemeleri ve ikisinin de bu konuda fikir birliği etmesi boşanma işleminin kolaylaşmasını sağlayabilir. Ancak sadece tarafların boşanmak istemesi boşanmak konusunda mahkemenin karar vermesini sağlamamaktadır. Boşanma davaları mal rejimi ve çocukların velayeti gibi farklı konuları da içermektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma konusunda bir avukat tarafından detaylı olarak hazırlanmış ve yasal olarak sorunsuz bir boşanma prosedürü hazırlanmalı ve taraflar bunu imzalamalıdır. Yapılacak bu boşanma sözleşmesinde boşanmanın iki tarafından isteği olduğu yanında, mal dağılımının nasıl olacağı, nafakanın ne kadar olacağı, velayetin kime verileceği ve çocuğu görme konusundaki tarihlerin belirlenmesi konuları yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları birçok çift tarafından hafife alınmakta ve evli çiftlerin boşanma konusundaki isteklerinin anlaşmalı boşanmaya yeteceğini düşünmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davasının açılması ve sonuçlanması için boşanma prosedürünün detaylı ve mahkemenin kabul edebileceği bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma avukatı tarafından bu davalarda da bilgi alınması ve özellikle boşanma prosedürünün avukatlar ile birlikte hazırlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde sorunsuz bir boşanma davası görülebilecektir. Tarafların kendi aralarında hazırladıkları sözleşmeler eksik ve hukuka uygun olmadığı veya tarafların sözleşmeye itiraz ettiği durumlarda davanın seyri değişebilmektedir. Bu durumların yaşanmaması ve davanın gerçekten anlaşmalı bir dava olarak kısa sürede tamamlanması için avukatlardan yardım alınmalıdır. Boşanma dilekçesinin ve boşanma prosedürünün hazırlanması konusunda avukatlardan yardım alınması da büyük önem taşımaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma durumu, evli olan çiftlerden birinin bağlılık sorumluluğunu ihlal eden davranışlarda bulunmasıyla ortaya çıkar. Şiddetli geçimsizlikten sonra boşanma davaları arasında hukuksal süreçlerden sonra karara bağlanan boşanma sebebini takip eden bir vakadır. Bu süreci takip eden hukuki meseleler tamamen davayı açan şahısların ispat delili sunmasıyla devam eder. Zira aldatma nedeniyle bosanma davası açmak isteyen şahıslar, öncelikli olarak bu sebepte karar kılınan eylemlerin ispatlanması ve sorumluluğunda hareket etmesi gerekmektedir.

Hukuk mekanizması, aldatılan şahısların aldatma nedeniyle bosanma sürecini başlatması için, mahkemeye sunacak delilin 6 ayı geçmemesi durumuna önem verir ki, bu süreçten sonra açılan boşanma davaları yine mahkeme tarafından aldatılan kişinin davacı şahıs tarafından affedildiğini kabul eder ve dava açma yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu sebeple, aldatma olayı öğrenildiği andan itibaren dava için 6 ayı geçme hususuna dikkat edilmelidir. Bu unsuru mahkeme, aldatma nedeniyle bosanma şartlarında öncelik olarak ele alır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açmak

Boşanma davasında hukuki süreci yürütecek mahkeme Aile Mahkemesidir ve aldatılan şahıs son 6 ay içerisinde ikamet ettiği adres bölgesindeki Aile Mahkemesi´ne başvurabilir. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde bu süreci yürütecek tüzel kişilik ise Asliye Hukuk Mahkemesi oluyor. Aldatılan şahıs, aldatma nedeniyle bosanma için bir boşanma dilekçesi hazırlamalı ve bu dilekçe ile birlikte ilgili mahkemeye başvuru yaparak dava sürecini başlatmalıdır.

Aldatma nedeniyle boşanma davalarının hukuki süreci belli unsurlar neticesinde uzayabilmektedir. Zira mahkeme bunun için bilirkişi raporu, aldatma olayının detaylı olarak incelenmesi, olaya tanık olanların açıklamaları, delillerin araştırılması gibi protokolleri göz önünde bulundurur. Bu sebeple, özellikle dava söz konusu çiftlerin arasında herhangi bir uzlaşmama olmaması durumunda oldukça hareketli geçen bir süreç doğar. Davanın karara bağlanması uzman avukat gibi değişkenlere bağlı olarak 1 yıla kadar uzayabilir.

Boşanmada İspat

aldatma nedeniyle bosanma davalarının açılma sebebinden çok, boşanmaya neden olan olaylar çerçevesinde hukuki sürecin nasıl yürütüleceği önemli olmaktadır. Bu süreç içerisinde mahkemeye sunulacak delillerin yeterli olmaması ve hukuka aykırı nitelikler taşıması durumda dava süreci sona erer ve davayı açan şahıs istediği sonucu alamaz. Dava başvurusunda mahkemeye verilen dilekçede yer alan sebebiyetlerin ispati gerekli görülmektedir ki davacı bununla yükümlüdür. Bunlar SMS kayıtları, kredi kartı hesap özeti, tatil fotoğrafları, sosyal medya paylaşımları, tanıklar, e-mail, telefon konuşmaları gibi birçok delil unsurunu kapsar. Öne sürülen bu deliller tamamen hukuka uygun bir şekilde kayıt altına alınmış ve elde edilmiş olmalıdır. Aksi durumda dava karşıtı davacıya karşı bir cezai yaptırım davasında bulunabilmektedir.

Aldatma Nedeni İle Boşanmak

Aldatma Nedeni İle Boşanmak

Boşanma davaları içerisinde en önemlisi aldatma nedeni ile boşanma davaları olmaktadır. Mal rejimini etkilemesi ve aldatmanın ispatı konusunda bir boşanma avukatına ihtiyaç duyulan davalardan birisidir. Aldatma ile boşanma veya zina ile boşanma davalarında en önemli konu zinanın tanımıdır. Ceza hukukunda veya boşanma konusunda geçen zina ile İslam Hukuku’ndaki zina karıştırılmamalıdır. Türk Ceza Kanunları içerisinde zina bir suç değildir. Ancak boşanma konusunda eşlerden birisinin diğerini aldatma evlilikteki sadakat gerekliliğini yerine getirmemesi durumunda zina ile boşanma mümkün olmaktadır. Boşanma konusundaki zina, eşlerden birisinin evlilik dışı bir ilişki yaşaması sonucunda oluşmaktadır. Bu durumda açılacak boşanma davası çekişmeli boşanma davası olacaktır.

Zinanın veya aldatmanın ispatı bu tarz boşanma davalarının en önemli kısmı olmaktadır. Bu konuda birçok farklı delil elde edilerek sunulabilir. Ancak bu delillerin toplanması ve sunulmasında dikkatli olunmalıdır. Delillerin hukuka aykırı olması durumunda ceza alınması mümkün olabilir. Bu sebeple de bu davalarda aldatma nedeni ile boşanma ile bulunmak ve delillerin önceden bu avukat tarafından incelenmesi önemli olmakta. Zinanın veya aldatmanın öğrenilmesinden sonra eşin altı ay içerisinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Altı ay içerisinde aldatma ile boşanma davası açmayan veya affeden eş bu hakkından mahrum kalacaktır. Boşanma davalarının açılması konusunda Bu takvime dikkat edilmesi de önemli olacaktır. Ayrıca aldatma eyleminden beş sene geçmesi sonrasında boşanma davası açılamayacaktır.

Aldatma sonucunda açılacak boşanma davalarında en önemli etki mal rejimde olmaktadır. Aldatmanın ispat edilmesi ve mahkeme tarafından kabul edilmesi ile kusurlu olan eşin boşanma sonrasında hakkı olan malların bir kısmından veya tamamından yararlanması mahkeme tarafından engellenebilmektedir. Ayrıca aldatma nedeni ile boşanma davalarında tazminat hakları da bulunmaktadır. Bu konuda kusurlu eşe tazminat talebinde bulunulabileceği gibi, evli olduğunu bilmesi durumunda üçüncü kişilere de tazminat davası açılabilmektedir. Bu sebepler ile aldatma veya zina nedeni ile boşanma davaları oldukça önemli davalardır. Bu kadar önemli olan davada bir boşanma avukatına danışılması ve davanın bu şekilde başlatılarak yürütülmesi önemli avantaj sağlayacaktır.

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |