Vekalet verme işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenler

  • Gayrimenkulle ilgili işlemlerde söz konusu mülkün tapu bilgilerinin, araba ile ilgili satış-devir işlemlerinde arabanın ruhsat bilgilerinin, miras, intikal gibi işlemlerde söz konusu mülklerin bilgilerinin, kiraya verme ile ilgili işlemlerde evin, iş yerinin adresinin, telefon numarası devirlerinde telefon numarası gibi bilgilerin hazır olması istenir.

 

  • Vekaletname hazırlandıktan sonra kimlik bilgilerinin, vekil kişinin bilgilerinin doğru olduğuna, maddelerin düzgünce ifade edilip edilmediğine dikkat edilmesi gerekir. Eğer şüphe duyulan bir madde varsa düzeltilmesi imzası sonrasında gerçekleştirilmelidir.

Vekaletname için gerekli belgeler Nelerdir ?

  • Kişilerin vekalet vermek için TC kimlik numaralarını ve 2 adet fotoğraflarını ibraz etmeleri istenir.
  • Tüzel kişiler için ise yetkili kişiden imza sirkülerinin, kimliğinin ve talimatlarını içeren bir belgenin ibrazı istenir.
  • Eğer vekaletname Türkiye’de hazırlanıp yurt dışında kullanılacaksa, o ülkenin anadiline bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekir.

Türkiye’de uygulamada olan 2 adet vekaletname türü vardır:

 

  • Genel vekaletname
  • Özel vekaletname

 

Yapacağınız işlemlere göre hangi tür vekaletname çıkarmanız gerektiği bilgisini noter size verir.

 

Ankara Halkı için Ankara Avukatları

Ankara, Türkiye’nin başkenti olması münasebetiyle hem bölge hem de dünya genelinde oldukça önemli bölgeler arasında yer alır. Ankara’daki huzurun temini için olmazsa olmaz olan hukuk, Ankara avukatları ile sağlam bir temel üzerinde bizi karşılar ve olası sorunların çözümü için taraflarca aranır. Ankara’nın yetenekli, uzman, kalifiye avukatları her türlü hukuk sorununa karşı Ankara halkının anında hareket ederken; doğru avukat ile çalışmanın ne kadar önemli olduğunu mutlaka dile getirmeliyiz. Avukatlık, oldukça zor bir meslektir; fakat her avukatın aynı kalitede olduğunu asla düşünemeyiz. Ayrıca farklı uzmanlık alanları olduğunu hesaba katmalı, buna göre gerekli durumdaki avukat ile iş yapmalıyız.

Ankara’da Deneyimli Avukatlar

Hukuki açıdan yaşanan problemlerin çözümünde yargı sistemi aktif hale gelerek mahkemeler aracılığı ile problemlerin çözümü sağlanmaktadır. Bu problem çözümü sırasında taraflar arasındaki anlaşmazlıkların en adaletli şekilde karşılıklarının verilmesi için davalar görülmekte ve yasalarda belirtilmiş olan kanunlara göre bu davalar sonuca ulaştırılmaktadır. Fakat ülkemizde hukuk sisteminin bir gereği olarak bu davalar sırasında sizin haklarınızı koruyan ve dava sürecinin hızını ve ilerleyişini etkileyen avukatlar yardımı ile en hızlı şekilde davalardan sonuç almak mümkün olmaktadır. Bu amaçla hizmet veren avukatankara büroları bulunduğu gibi aynı zamanda zorunlu müdafi olarak da çalışabilen avukatlar bulunmaktadır.

Devamı

Ücretsiz avukat yardımı için hangi belgeler gerekli?

Adli yardımdan faydalanmak için icra takibinin yapılacağı veya davanın açılacağı baro başkanlığına ya da baro adli yardım bürolarına şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Başvurunuz karşısında ilgili birim, ödeme gücünüzün bulunmadığını belgelemek durumundadır. Bunun için muhtardan alınacak fakirlik belgesi bazı durumlarda yeterli görülür. Ancak bazen barolar, aylık kazancınızı gösteren, üzerinize kayıtlı gayrimenkul veya araç olup olmadığını Devamı

Barodan Ücretsiz Avukat Nasıl İstenir ?

Türkiye Barolar Birliği, avukatlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmanıza olanak tanıyarak, hak arama özgürlüğünüzü güvence altına alıyor. “Adli yardım” olarak adlandırılan bu hizmetten yalnızca hukuk davaları ile icra takiplerinde yararlanılabiliyor. Şayet ceza davasının muhatabıysanız CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) hükümlerine tabi olarak, davanın görüldüğü mahkemeye başvurmanız ve ücretsiz avukat hizmeti talep etmeniz gerekir.

Avukat Kimdir Ne İş Yapar ?

Hukuk özel bilgi gerektiren bir alandır. Bu nedenle işimiz mahkemelere düştüğünde, davanın mahkemede açılması gerektiği, hangi yargılama usulüne tabi olacağı, dava açma süreleri, dilekçelerin yazılması, talebin doğru ve net bir şekilde belirtilmesi, yargılama sırasındaki evrakların takip edilmesi gibi konuları kendi başımıza yapamayız. Hak kaybına uğramamak ve davalarımıza doğru takip edebilmek için avukat tutarız. Devamı

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Trafik Kazalarında Tazminat | Avukat Ankara | Nafaka | İş Kazası Tazminat | Ankara Avukatları | Ankara Hukuk Büroları | Avukat |